Mal for rapportskriving i biologi

Her følger en beskrivelse for hvordan du skal føre rapporter i naturfag og biologi. Følg alltid oppsettet!

OVERSKRIFT (som forklarer forsøket )

Innledning:

En kort beskrivelse av hensikten med forsøket. Det kan klare seg med et par setninger.

Teori:

Eksperimentelt:

Resultat:

Vurdering/diskusjon:

Konklusjon:

Litteraturhenvisning:

Dato, underskrift.

| Startside | Matematikkklenker | IT1 | 1T | Biologi 1 | TI89

2008Per G. Østerlie

Valid HTML 4.01! Valid CSS! Frames Free Viewable With Any Browser