Formering hos planter

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Planteriket

Utvikling

Formering

Kjønna / ukjønna

Ukjønna
 • kopier av morplanten
 • avleggere - yngleknopper - apomiksis
 • enklere
 • krever mindre energi
 • gir like god tilpassing
Kjønna
 • genetisk variasjon
 • krever mye energi (inntil 20%?)

Generasjonsveksling

GAMETOFYTT
Kjønnsgenerasjon
 • haploid = enkelt sett kromosomer (n)
 • kjønnsplante
 • kjønnsceller ved mitose
SPOROFYTT
Sporegenerasjon
 • diploid = dobbelt sett med kromosomer (2n)
 • sporeplante
 • danner sporer ved meiose

Alger

Moser

Karsporeplanter

Frøplanter

Pollinering og befruktning

Hva er bær, frukt, grønnsaker og nøtter?