Nervesystemet

Dette sier læreplanen om nervesystemet:

Fysiologien til mennesket

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Nerveceller = nevroner

Spesialisert

Deles i

Bygning

Alle har

Akjsonspotensialet

Nerveimpuls

Signaloverføring

Schrödingers katt

Wikipedia: Nervecelle

Wkipedia: Neuron (eng)

3D animasjon av nervecelle

Mange fine animasjoner

Animasjon som viser aksjonspotensialet

Det sentrale og det perifere nervesystemet

SENTRALNERVESYSTEMET
(SNS)
Hjernen
Ryggmargen
DET PERIFERE NERVESYSTEMET
(PNS)
Sensorisk (fra sanser)
Motorisk (til muskler og kjertler) Autonomt: ikke viljestyrt Sympatisk
Parasympatisk
Somatisk: viljestyrt  

Sentralnervesystemet

Wikipedia

How stuff works: Brain

Det perifere nervesystemet

Sansene

Fem sanser

 1. Syn
 2. Lukt
 3. Hørsel
 4. Smak
 5. Berøring
Sansereseptor Sanseorgan Sanser Type stimuli
mekanoreseptor
 • indre øre
 • hud
 • muskler
 • store blodårer
 • hjertet
 • hørsel
 • berøring
 • balanse

 • mekanisk
  • bevegelse
  • trykk
  • berøring
  • tyngde
  • lydbølger
kjemoreseptor
 • munn
 • nese
 • store blodårer
 • hjernen
 • lukt
 • smak
 • kjemiske forbindelser
termoreseptor
 • hud
 • hjerne
 • berøring
 • temperatur
  • varme
  • kulde
fotoreseptor
 • øye
 • syn
 • lys
smertereseptor
 • hele kroppen
 • berøring

http://www.nt.ntnu.no/users/gronnevi/fysikknett/sansene/reseptor.php

Lukt og smak

Organer:

Wikipedia: Smak

http://health.howstuffworks.com/smell.htm

Wikipedia: Lukt

http://health.howstuffworks.com/taste.htm

Forskning.no: Nesa

Berøring

Huden

Syn

http://www.blindspottest.com/

http://www.coolopticalillusions.com/

Cow Eye Dissection

Hørsel

http://www.howstuffworks.com/hearing.htm

Test stereohørsel på youtube

Balanse