Tema: Biologisk mangfold

Dette sier læreplanen om biologisk mangfold:

Biologisk mangfald

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Tema: MANGFOLD

Vi prøver oss på en tilnærma ekamenssituasjon med tema mangfold.

Du skal velge deg en problemstilling. Frist er: mandag 14.04.08

I de kommende timene arbeider du med problemstillingen og leverer en skriftlig besvarelse innen 28.04.08

Dere skal presentere det dere har kommet fram til i biologitimene.

Noen stikkord til problemstillinger:

Rødlistearter

Biologisk mangfold og nasjonal politikk

Biologisk mangfold og lokal politikk

Fjellreven

Suksesjoner

Innførsel av fremmede plante- og dyrearter

En eller annen art. F.eks. Torsken

Næringsutvikling og areal