Immunforsvaret

Fysiologien til mennesket

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Infeksjonsforsvaret

Infeksjonsforsvaret
Uspesifikt
Spesifikt

Ytre forsvar:

 • hud
 • slimhinner

Indre forsvar:

 • fagocytter

Indre forsvar:

 • lymfocytter

Fagocytose

Hvite blodceller.

Hvite blodlegemer


Granulocytter Lymfocytter Monocytter Plasmaceller Makrofager
Prosent av ant. leukocytter 50-70% 20-40% 2-8%Produseres i
 • Beinmargen
 • Beinmargen
 • Thymus
 • Andre lymfevev
 • Beinmargen
 • Fra B-lymfocyttene
 • Fra monocytter
Funksjon
 • Fagocytose av bakterier, avfall, etc.
 • Frigjøring av histamnier
 • B-celler
  • prod. av antistoff
 • T-celler
  • reagerer med fremmede celler
  • stimulerer B-celler
 • Fagocytose
 • Prod. av antistoffer
 • Fagocytose

Immunforsvaret - det spesifikke forsvaret

Lymfocytter

B-lymfocytter

T-lymfocytter

Antigener og antistoff

Immunforsvaret - en krig

Figurer fra boka

Immunisering

Vaksinasjon

Serumbehandling

Lymfesystemet

Lymfesystemet

Noen oppgaver

Velg en oppgave fra hvert av temaene

Immunforsvaret - vaksinasjon

Organdonasjon og medisinske kriterier for død

Debatt

Vi skal ha to debatter

Vaksinasjon

Vaksinasjonsprogrammet i Norge diskuteres fra tid til annen. Mest aktuelt er kanskje HPV-vaksinen. Her finner du et innlegg på TV2:

http://www.side2.no/helse/article1432470.ece

Følger du lenka kan du finn en avstemning for om denne vaksinen skal inn i programmet.

Lag en TV-debatt hvor temaet diskuteres.

Organdonasjon

En skolebuss kjører utfor veien og flere av passasjerene blir hardt skadd. En av elevene ble så skadet at han oppfyller alle kriterier for å være død. I ambulansen blir han holdt kunstig i live ved bruk av respirator. Han kjøres til sykehuset hvor familien hans også kommer. De nærmeste blir spurt hvordan de stiller seg til å donere noen av organene hans.

I køen for å få nytt hjerte står ei jente med vevstype som passer med eleven som ble brakt inn.

Vi lager et rollespill ut fra situasjonen over. Gå sammen i grupper og fordel rollene som:

Her er en utskriftsvennlig versjon av disse oppgavene i pdf-format