Formering hos dyr

Dette sier læreplanen om formering hos dyr:

Funksjon og tilpassing

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

FORMERING

Ukjønna formering (vegetativ)

Planter

Dyr

Kjønna formering

Tokjønna individer

Enkjønna individer

Ytre befruktning

Indre befruktning

Fosterutvikling