Fagdag onsdag 26.09.07

Tidsplan:

0815 - 0935

0955 - 1115

Mål for dagen:

Gjøre oss ferdig med disse målene i læreplanen

Cellebiologi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Etter endt fagdag skal du ha laget en oppsummering av kap. 2

Mikroskoppreparat av bakterier og celler

Du skal benytte et mikroskop til å se på forskjellige preparater. Beskriv med ord og tegning det du ser. Knytt det du observerer opp mot teorien i boka.

Cella

Bakterier

Virus

Nettoppgaver

Se på hjemmesida til Bios 1

Gjør alle oppgavene:

Bruk nettet: Hva er malaria?

Hva er endosymbiontteorien?