HTML

Start opp sidene til Trondheim kommune http://www.trondheim.kommune.no/


Start opp www.w3schools.com Under menyvalget HTML Tutorials, velg Learn HTML og velg Start learning HTML now! 

Dersom du allerede har kunnskaper om å kode i html, start opp http://www.w3schools.com/html/html_quiz.asp og ta html-quizen