Digital samtid

 

Hovedområde

Digital samtid

Hovedområdet handler om hvordan digitalt utstyr fungerer, og hvordan standarder, programvare og grensesnitt muliggjør samhandling mellom datamaskiner og annet utstyr. Videre dreier det seg om hvordan teknologien påvirker og påvirkes av samfunnet, og hvordan den enkelte møter teknologien i hverdagen. Kjennskap til gjeldende regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi er sentralt. I tillegg inngår datasikkerhet i hovedområdet.

Alle kompetansemålene

Digital samtid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Opphavrett - regler - personvern

Læreplanmål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Teori og lenker

Det ligger mye fornuftig på wikien vår: http://it1-gruppa.wikispaces.com/

Opphavsrett

Viktige begrep

Her er noen sider det kan være lurt å se nærmere på

Personvern og informasjonssikkerhet

Lenker

Trusler i den digitale verden

Læreplanmål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

En stikkordsoversikt

Skadevare - fiendtlig kode

Hacking

ID-tyveri

Lenker