En foreløpig mulig årsplan

    Læreplanmål I boka    
35 IKT muligheter og konsekvenser
Internett - historikk og virkemåte
1.6
2.1
Kapittel 1, s. 8 - 20
Kapittel 9, s. 85 - 90
Kapittel 10, s. 91 - 99
   
36 Regelverk og etiske normer
Hva er digitalt?
1.5
1.2
Kapittel 7, s. 65 - 74
Kapittel 2, s. 21 - 27
   
37 Digitalt utstyr og kommunikasjon
Oppstart presentasjon av digitalt utstyr
Datamodellering
1.1
3.3
Kapittel 3, s. 28 - 35
Kapittel 4, s. 41 - 52
Kapittel 5, s. 53 - 59
Kapittel 18, s. 147 - 149
Kapittel 19, s. 150 - 153
Kapittel 20, s. 154 - 164
   
38 Datamodellering 3.1 Kapittel 19, s. 150 - 153
Kapittel 20, s. 154 - 164
   
39 Datamodellering 3.1 Kapittel 19, s. 150 - 153 Kapittel 20, s. 154 - 164
Kapittel 2, s. 21 - 27
Kapittel 3, s. 28 – 34
Kapittel 19, s. 150 - 153 Kapittel 20, s. 154 - 164
   
40          
41 Brukergrensesnitt
Photoshop
2.2
2.3
Kapittel 11, s. 100 - 115
Kapittel 11, s. 100 - 115
Kapittel 16, s. 139 - 143
   
42 Photoshop 2.3      
43 HTML 2.4      
44 HTML 2.4      
45 Oppstart Dreamweaver 2.3      
46 Dreamweaver
Etikk og regler (fokus på lov om ophavsrett)
2.3
1.5
Kapittel 7, s. 65 - 74    
47 Photoshop
Planlegging/filstrukturer
Dreamweaver
2.2
2.5
2.3
Kapittel 11, s. 100 - 115
Kapittel 12, s. 116 - 121
Kapittel 14, s. 129 - 133
Kapittel 13, s. 122 - 128
   
48

Utfordringer og muligheter for språklige og kulturelle minoriteter
Dreamweaver

1.4
2.3
2.2
Kapittel 6, s. 60 - 64    
49 Dreamweaver
Photoshop (animert gif)
2.2
2.3
2.5
     
50 Prosjekt: Turist på Island 2.2
2.3
2.4
     
51      
1      
2      
3 Database 3.1
3.2
3.3
3.4
     
4      
5      
6      
7      
8 VINTERFERIE        
9 Prosjekt: Fotokongen        
10          
11          
12 Flash
Standarder for kommunikasjon mellom digitalt utstyr
2.2
1.3
Kapittel 3, s. 36 - 40
Kapittel 4, s. 50 - 52
   
13 Tjenester på Internett 2.1 Kapittel 9, s. 85 - 90
Kapittel 10, s. 91 - 99
   
14          
15          
16 PÅSKEFERIE        
17 Prosjekt: Min by        
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25 EKSAMEN